Про Палац

Візія

Конкурентоспроможне різноманіття освітніх напрямів та формування освітнього потенціалу вихованця на засадах безперервного професійного й особистісного розвитку; орієнтована на найвищі досягнення та практики, інтегрована в освітній та дослідницький простір.