Про Палац

Місія

Забезпечення сталого інноваційного розвитку вихованців через створення та поширення знань, формування їхнього інтелектуального, соціального та духовного капіталу, готового до викликів майбутнього.