Інклюзивна освіта в Палаці / Музична терапія

Музична терапія

Музична терапія посідає важливе місце у системі психокорекційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами. Це метод, який використовує музику як засіб мобілізації інтелектуальних, емоційних, рухових, мовленнєвих та інших функціональних можливостей організму дитини з психофізичними порушеннями.
Термін «музикотерапія» – в перекладі означає «зцілення музикою».
Музична терапія – це простір, в якому діти з ООП вчаться володіти основними рухами відповідно до звучання музики, розвивати слухові відчуття, виховувати культуру поведінки. Музика позитивно впливає на вегетативну нервову систему дитини, є стимулятором мисленнєвих процесів і стабілізатором комунікативних взаємин між дорослими та дітьми.

Музична терапія:

  • покращує моторику (під час гри на музичних інструментах);
  • стимулює ефективність розумової праці, пізнавальної діяльності;
  • розвиває естетичний смак, увагу та пам’ять;
  • надає можливість для вільного самовираження, власної вербальної, рухової, вокальної та емоційної експресії;
  • надає віру у власні можливості;
  • знімає емоційну напругу, позбавляє стресу, ліквідує різні негативні емоції та розвиває позитивні.

Музикотерапія допомагає педагогам закладу позашкільної освіти з інклюзивною формою навчання стимулювати й коригувати розвиток дітей з особливими освітніми потребами (порушення мовлення, слуху, зору, інтелекту, опорно-рухового апарату, гіперактивність та розлади аутичного спектру).

Дитячий організм більш чутливий до всіх видів впливів і класична музика є цілющим засобом, яке здатне зробити дитину здоровішою, особливо при грі самої дитини на музичних інструментах та предметах для видобування звуку.
Заняття з загального музичного розвитку з елементами музичної терапії розпочинаються з елементарних вправ з ритміки, гри на ударно-шумових інструментах (ложки, тамбурини, трикутники…).

Далі діти з особливими освітніми потребами можуть розвивати свої вміння гри на музичних інструментах в ансамблі музичних інструментів «Експромт» (художній керівник Ганна Ільєнко).